Kedves Ügyfelünk!

 Ezúton értesítjük, hogy társaságunk 2023. év augusztus hó 1. napi hatállyal módosítja internet szolgáltatásának (a továbbiakban: „szolgáltatás”) Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF), melyek változásait az alábbiakban foglaljuk össze:

 

Módosítás lényegének leírása

Módosítással érintett pontok

Átvezetésre kerülnek a megyék vármegyékké történő átnevezése

2.2. pont, 6.4.5.4. pont, 2.sz. melléklet

A Kapulan által nyújtott szolgáltatások és azok ellenértéke közötti arányosság megőrzése érdekében, az általános inflációból eredő pénzbeli értékvesztés ellensúlyozása céljából az ÁSZF törzsrészének 7.1.1.1 pontja beillesztésre kerül az inflációs árkiigazításra vonatkozó klauzula

7.1.1.1 pont

Számlaküldés lehetőségei közé bekerül, az elektronikus úton megküldött számla szolgáltatás

7.1.4. pont

Pontosításra kerülnek a pénzbeli visszatérítés lehetőségei

7.1.10. pont

Bevezetésre kerül az elektronikus úton megküldött számla szolgáltatás

7.1.13. pont

Pontosításra kerülnek a fizetési módok

7.2.1. pont

Új internet díjcsomagok minőségi mutatói feltüntetésre kerülnek

3.sz. melléklet

Új internet díjcsomagok kerülnek bevezetésre

4.a.1., 4.a.2., 4.a.3.sz. melléklet

Előfizetők számára már nem elérhető, de aktív díjcsomagok

4.a.4., 4.a.5., 4.a.6., 4.a.7., 4.a.8., 4.a.9., 4.a.10., 4.a.11., 4.a.12., 4.a.13.sz. melléklet

Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak, hibaelhárítási díjak és költségtérítésekben történő árváltozás.

Fix IP cím szolgáltatás (db/hó): bruttó 2500,-Ft/db/hó

Expressz kiszállási: bruttó 12000,- Ft

Kihelyezett hírközlési berendezés kártérítési díja: bruttó 50000,- Ft

– 230 V-os tápegység: bruttó 5200,- Ft

– Ethernet kábel kártérítési díja: bruttó 1500,- Ft

– USB kábel kártérítési díja: bruttó 1500,- Ft

Kiszállási díj 10km körzet: bruttó 6000,- Ft

Kiszállási díj 10km vonzáskörön kívül: bruttó 10000,- Ft

Konfigurálási díj: bruttó 10000,- Ft

További csatlakozási pont(ok) kiépítési díja azonos ingatlanon levő, különálló épületbe/vételi hely: bruttó 10000,- Ft

További csatlakozási pont üzemeltetési költségének egyszeri megváltási díja Ft/vételi hely: bruttó 13200,- Ft

Javítási/szerelési munka óradíja óra/fő: nettó: 12000,- Ft + Áfa

Informatikus munka óradíja óra/fő: nettó: 20000,- Ft + Áfa

4.b.sz melléklet

Kibővültek az ÁSZF 5.sz. melléklete, internet szolgáltatás kedvezmények eseteivel, új akciós internet díjcsomagok, e-Pack kedvezmény

5.sz. melléklet

 

Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz – így különösen, ha a szolgáltatás díja

emelkedik, módosul a szolgáltatás tartalma – az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további

jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Az előfizető a határozatlan idejű szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmény nélkül felmondani kivéve,

ha a Felek az egyedi előfizetői szerződésben ettől eltérő felmondási időt kötöttek ki. Ez esetben az egyedi előfizetői szerződésben

meghatározott felmondási idővel jogosult további jogkövetkezmény nélkül felmondani.

 

A módosított ÁSZF teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.kapulan.hu weboldalon.

 

Kapulan

 Kelt: Kapuvár, 2023.06.14.

2023.08.01-től érvényes ÁSZF változásokat itt éri el.

2023.08.01 teljes Általános szerződési feltételeket itt tudja elolvasni.