ÁSZF

ÁSZF

Kapulan Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Előfizetőnk!

Internet szolgáltatásaink díjait a cég működési környezetével összefüggő költségek, energia díjak és technológiai eszközök jelentős áremelkedése végett, arra késztetnek minket, hogy felelősen döntsünk árainkról. Tőlünk megszokott minőségi szolgáltatás fenntarthatósága végett, 2023. február 1. bevezetésre kerülő árainkkal, biztosítani és fejleszteni tudjuk szolgáltatásainkat. Szíves megértésüket köszönjük!

Kapulan Kereskedelmi és Távközlési Kft. 2023. január 27. napjával módosuló internet előfizetőkre vonatkozó szolgáltatásai, melyeket az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet („Eszr”) 13. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján, az alábbiak szerint részleteztünk az Ön számára:


a.    Az Eszr. 13 § (1) bekezdés a.) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a fentiekkel összhangban a    Kapulan Kereskedelmi és Távközlési Kft. Internetes Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételeinek („Kapulan Általános Szerződési Feltételek”) a 4. sz. melléklete módosul.

b.    Az Eszr. 13 § (1) bekezdés b.) pontjának megfelelően az alábbiakban közöljük a módosítások lényegének rövid leírását:
    (1)    módosulnak a határozatlan időtartamra kötött előfizetések internet szolgáltatás listaárai, valamint a határozott időtartartamú kedvezménnyel csökkentett előfizetési díjak (Kapulan Általános Szerződési Feltételek 4. sz. melléklet), valamint az egyedi és bérelt vonali előfizetések.

c.    Az Eszr. 13 § (1) bekezdés c.) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a fent b.) pontban részletezett módosítások hatálybalépésének időpontja 2023. január 27.

d.    Az Eszr. 13 § (1) bekezdés d.) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a közzétett Kapulan Általános Szerződési Feltételek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elérhetőek a https://www.kapulan.hu oldalon és a Kapulan ügyfélszolgálatán.

e.    Az Eszr. 13 § (1) bekezdés e.) pontjának megfelelően a Kapulan Általános Szerződési Feltételek 4. sz. mellékletének változásait, a módosított havi előfizetési díjakat, az alábbiak szerint részletezzük:

Lakossági
díjcsomag:
Lista ár
2023.01.31-ig
Akciós ár
2023.01.31-ig
Lista ár
2023.02.01-től
Akciós ár
2023.02.01-től
Kezdő*
5921,- Ft
2985,- Ft
6513,- Ft
3284,- Ft
Alap*
6915,- Ft
3979,- Ft
7607,- Ft
4377,- Ft
Családi*
7492,- Ft
4972,- Ft
8241,- Ft
5469,- Ft
Szuper*
8902,- Ft
5965,- Ft
9792,- Ft
6562,- Ft
Extra*
9886,- Ft
6950,- Ft
10875,- Ft
7645,- Ft
Kezdő S*
5921,- Ft
2985,- Ft
6513,- Ft
3284,- Ft
Kezdő díjcsomag*
5921,- Ft
2985,- Ft
6513,- Ft
3284,- Ft
Alap S*
6915,- Ft
3979,- Ft
7607,- Ft
4377,- Ft
Alap díjcsomag*
6915,- Ft
3979,- Ft
7607,- Ft
4377,- Ft
Lakossági
díjcsomag:
Lista ár
2023.01.31-ig
Akciós ár
2023.01.31-ig
Lista ár
2023.02.01-től
Akciós ár
2023.02.01-től
Családi S*
7908,- Ft
4972,- Ft
8699,- Ft
5469,- Ft
Családi díjcsom.*
7908,- Ft
4972,- Ft
8699,- Ft
5469,- Ft
Szuper S*
8902- Ft
5965,- Ft
9792,- Ft
6562,- Ft
Szuper díjcsoma.*
8902,- Ft
5965,- Ft
9792,- Ft
6562,- Ft
Kezdő
6820,- Ft
3520,- Ft
7502,- Ft
3872,- Ft
Alap
8030,- Ft
4730,- Ft
8833,- Ft
5203,- Ft
Családi
9240,- Ft
5940,- Ft
10164,- Ft
6534,- Ft
Szuper
10450,- Ft
7150,- Ft
11494,- Ft
7865,- Ft
Perfekt
10450,- Ft
7150,- Ft
11495,- Ft
7865,- Ft
Lakossági csomagjaink árai az ÁFA-t tartalmazzák.  *Aktív, de már nem igényelhető csomagok.


Üzleti
díjcsomag:
Lista ár
2023.01.31-ig
Akciós ár
2023.01.31-ig
Lista ár
2023.02.01-től
Akciós ár
2023.02.01-től
Start*
8800,- Ft
5500,- Ft
9680,- Ft
6050,- Ft
Médium*
13200,- Ft
8800,- Ft
14520,- Ft
9680,- Ft
Profi*
18700,- Ft
14300,- Ft
20570,- Ft
15730,- Ft
Start
14190,- Ft
10890,- Ft
15609,- Ft
11979,- Ft
Médium
19690,- Ft
16390,- Ft
21659,- Ft
18029,- Ft
Profi
25190,- Ft
21890,- Ft
27709,- Ft
24079,- Ft
Üzleti csomagjaink árai az ÁFA-t nem tartalmazzák.  *Aktív, de már nem igényelhető csomagok.


Egyedi és Bérelt vonali előfizetések havidíja 2023.02.01-től 10%-kal emelkedik.


f.    Az Eszr. 13 § (1) bekezdés g.) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy:

-    a jelen előfizetői értesítés b.) pontjának (1) alpontjában megjelölt Kapulan Általános Szerződési Feltételek 4. sz. melléklet vonatkozásában történő változásokra tekintettel az Eht. 134 § (5) bekezdése alapján Ön, a jelen értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani előfizetői szerződését.


Az Ön 2023. február hónapra vonatkozó számlája már az új díjszabás alapján készül el. Amennyiben jelenlegi szolgáltatásai és a számlájában részletezett díjak megfelelnek Önnek, úgy természetesen nincs további teendője.


További információ a www.kapulan.hu weboldalunkon, az ügyfélszolgálati irodánkban, vagy a +36-70/535-5857 telefonszámunkon keresztül érhető el, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.


A megértésüket és közreműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:
Kapulan Kft.


Dokumentumok:

Kapulan Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz. 2023.01.27. - Letöltés

ÁSZF változások listája 2023.01.27.  - Letöltés