ÁSZF

ÁSZF

Kapulan Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Előfizetőnk!

Internet szolgáltatásaink díjait a cég működési környezetével összefüggő költségek, és az energia díjak emelkedése miatt, arra késztetnek minket, hogy felelősen döntsünk árainkról. Tőlünk megszokott minőségi szolgáltatás fenntarthatósága végett, 2022 augusztus 1-től bevezetésre kerülő árainkkal, biztosítani és fejleszteni tudjuk szolgáltatásainkat. Szíves megértésüket köszönjük!

Kapulan Kereskedelmi és Távközlési Kft. 2022. június 27. napjával módosuló internet előfizetőkre vonatkozó szolgáltatásai, melyeket az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet („Eszr”) 13. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján, az alábbiak szerint részleteztünk az Ön számára:


a.    Az Eszr. 13 § (1) bekezdés a.) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a fentiekkel összhangban a    Kapulan Kereskedelmi és Távközlési Kft. Internetes Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételeinek („Kapulan Általános Szerződési Feltételek”) Törzs Része 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., és a 13. fejezeteiben rendelkezései, valamint a 4. sz. melléklete módosul.

b.    Az Eszr. 13 § (1) bekezdés b.) pontjának megfelelően az alábbiakban közöljük a módosítások lényegének rövid leírását:

(1)    a Kapulan Általános Szerződési Feltételek Törzs Részének rendelkezései az alábbi f.) pontban megjelölt jogszabályváltozásokat követő vizsgálatok eredményei alapján módosulnak;
(2)    módosulnak a határozatlan időtartamra kötött előfizetések internet szolgáltatás listaárai, valamint a határozott időtartartamú kedvezménnyel csökkentett előfizetési díjak (Kapulan Általános Szerződési Feltételek 4. sz. melléklet).

c.    Az Eszr. 13 § (1) bekezdés c.) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a fent b.) potban részletezett módosítások hatálybalépésének időpontja 2022. június 27..

d.    Az Eszr. 13 § (1) bekezdés d.) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a közzétett Kapulan Általános Szerződési Feltételek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elérhetőek a https://www.kapulan.hu/hu/hirek/aszf oldalon és a Kapulan ügyfélszolgálatán.

e.    Az Eszr. 13 § (1) bekezdés e.) pontjának megfelelően a Kapulan Általános Szerződési Feltételek 4. sz. mellékletének változásait, a módosított havi előfizetési díjakat, az alábbiak szerint részletezzük:

Lakossági
díjcsomag:
Lista ár
2022.07.31-ig
Akciós ár
2022.07.31-ig
Lista ár
2022.08.01-től
Akciós ár
2022.08.01-től
Kezdő*
5383,- Ft
2714,- Ft
5921,- Ft
2985,- Ft
Alap*
6286,- Ft
3617,- Ft
6915,- Ft
3979,- Ft
Családi*
6811,- Ft
4520,- Ft
7492,- Ft
4972,- Ft
Szuper*
8093,- Ft
5423,- Ft
8902,- Ft
5965,- Ft
Extra*
8987,- Ft
6318,- Ft
9886,- Ft
6950,- Ft
Kezdő S*
5383,- Ft
2714,- Ft
5921,- Ft
2985,- Ft
Kezdő díjcsomag*
5383,- Ft
2714,- Ft
5921,- Ft
2985,- Ft
Alap S*
6286,- Ft
3617,- Ft
6915,- Ft
3979,- Ft
Alap díjcsomag*
6286,- Ft
3617,- Ft
6915,- Ft
3979,- Ft
Lakossági
díjcsomag:
Lista ár
2022.07.31-ig
Akciós ár
2022.07.31-ig
Lista ár
2022.08.01-től
Akciós ár
2022.08.01-től
Családi S*
7189,- Ft
4520,- Ft
7908,- Ft
4972,- Ft
Családi díjcsom.*
7189,- Ft
4520,- Ft
7908,- Ft
4972,- Ft
Szuper S*
8093,- Ft
5423,- Ft
8902,- Ft
5965,- Ft
Szuper díjcsoma.*
8093,- Ft
5423,- Ft
8902,- Ft
5965,- Ft
Kezdő
6200,- Ft
3200,- Ft
6820,- Ft
3520,- Ft
Alap
7300,- Ft
4300,- Ft
8030,- Ft
4730,- Ft
Családi
8400,- Ft
5400,- Ft
9240,- Ft
5940,- Ft
Szuper
9500,- Ft
6500,- Ft
10450,- Ft
7150,- Ft
Perfekt
9500,- Ft
6500,- Ft
10450,- Ft
7150,- Ft
Lakossági csomagjaink árai az ÁFA-t tartalmazzák.  *Aktív, de már nem igényelhető csomagok.Üzleti
díjcsomag:
Lista ár
2022.07.31-ig
Akciós ár
2022.07.31-ig
Lista ár
2022.08.01-től
Akciós ár
2022.08.01-től
Start*
8000,- Ft
5000,- Ft
8800,- Ft
5500,- Ft
Médium*
12000,- Ft
8000,- Ft
13200,- Ft
8800,- Ft
Profi*
17000,- Ft
13000,- Ft
18700,- Ft
14300,- Ft
Start
12900,- Ft
9900,- Ft
14190,- Ft
10890,- Ft
Médium
17900,- Ft
14900,- Ft
19690,- Ft
16390,- Ft
Profi
22900,- Ft
19900,- Ft
25190,- Ft
21890,- Ft
Üzleti csomagjaink árai az ÁFA-t nem tartalmazzák.  *Aktív, de már nem igényelhető csomagok.


f.    Az Eszr. 13 § (1) bekezdés f.) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a b.) pont (1) alpontjában ismertetett változásokat az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex implementációjával kapcsolatos egyes, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) és Eszr. rendelkezéseknek való megfelelés érdekében hajtjuk végre.

g.    Az Eszr. 13 § (1) bekezdés g.) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy:

-    a jelen előfizetői értesítés b.) pontjának (1) alpontjában megjelölt Kapulan Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában történő változásokra tekintettel Önt az Eht. 134 § (6) bekezdésének c) pontja alapján felmondási jog nem illeti meg;

-    a jelen előfizetői értesítés b.) pontjának (2) alpontjában megjelölt Kapulan Általános Szerződési Feltételek 4. sz. melléklet vonatkozásában történő változásokra tekintettel az Eht. 134 § (5) bekezdése alapján Ön, a jelen értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani előfizetői szerződését.


Az Ön 2022. augusztus hónapra vonatkozó számlája már az új díjszabás alapján készül el. Amennyiben jelenlegi szolgáltatásai és a számlájában részletezett díjak megfelelnek Önnek, úgy természetesen nincs további teendője.


További információ a www.kapulan.hu weboldalunkon, az ügyfélszolgálati irodánkban, vagy a +36-70/535-5857 telefonszámunkon keresztül érhető el, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.


A megértésüket és közreműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:
Kapulan Kft.


Dokumentumok:

Kapulan Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz. 2022.06.27. - Letöltés

ÁSZF változások listája 2022.06.27.  - Letöltés