Tájékoztatás a 2018.01.01-től érvényes ÁFA változásra vonatkozólag

Tájékoztatás a 2018.01.01-től érvényes ÁFA változásra vonatkozólag

2018 Áfa változás

ÁSZF közlemény 2017.12.18.

 Tisztelt Ügyfelünk!

A Kapulan Kft („Szolgáltató”) ezúton tájékoztatja Önt, hogy a Szolgáltató általános szerződési feltételei (ÁSZF) az alábbiak szerint módosul:

A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2018. 01. 19.

II. A módosítások oka:

1. Jogszabályváltozás miatti módosítások az Eht. 132. § (2.) bekezdés b.) pontjának megfelelően, amely módosításra az általános forgalmi adódóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) módosított rendelkezései alapján kerül sor.

2. Olyan módosítások, amelyek nem eredményezik az előfizetői szerződés lényeges feltételeinek módosítását az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Eht.) 132. § (2.) bekezdés a.) pontjának megfelelően.

III. A módosítás kivonatos leírása:

 Az Áfa-törvény módosítása következtében az internet-hozzáférési szolgáltatás általános forgalmi adója 18%-ról 5%-ra csökkent, ennek megfelelően az internet-hozzáférési szolgáltatások díja az alábbi táblázatok szerint csökken.

A módosítás az előfizető számára nem tartalmaz hátrányos rendelkezést.

Az egyedi előfizetői szerződések, továbbá az ÁSZF jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A módosított ÁSZF szövege 2017. december 18-ától elérhető a Szolgáltató honlapján www.kapulan.hu és ügyfélszolgálatán.

Kapuvár 2017. december 18.

Üdvözlettel: Kapulan Kft

Díjcsomagok