E-Pack kedvezmény


Az e-Pack kedvezmény igénybevételének feltétele:
– elektronikus úton megküldött számla szolgáltatás igénybevétele
– teljesítés banki utalással vagy csoportos beszedéssel történhet
– számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig
Az e-Pack kedvezmény elfogadásával az Előfizető kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató valamennyi
értesítést és dokumentumot kizárólag elektronikus úton küld meg az ügyfél részére.
A kedvezmény az aktuális havi internet előfizetési díjból kerül jóváírásra az e-Pack szolgáltatás igénybevételének
időtartama alatt. Az e-Pack igénybevételének megszűnése esetén a nyújtott kedvezményt az előfizető elveszti.
e-Pack kedvezményt az Előfizető elveszti, ha:
– papír alapú számlázásra visszavált,
– lemondja az internet szolgáltatást (mivel az internethez kapcsolódik maga az e-Pack kedvezmény),
– a számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőig nem történik meg.
Amennyiben a kedvezménnyel érintett ügyfél valamely hónapban nem tesz eleget a számla határidőben történő
kiegyenlítésnek, úgy a következő havi számlájában az e-Pack kedvezményhez kapcsolódó egyszeri díj kiterhelésre
kerül.
Az e-Pack kedvezmény mértéke jelen akcióban:
– Lakossági díjcsomag 12 hónapos akcióban havi bruttó 450,- Ft (Net 30, Net 50, Net 75, Net 100, Net 200)
– Üzleti díjcsomag 12 hónapos akcióban havi nettó 450,- Ft. (Üzleti 50, Üzleti 100, Üzleti 200)
– Üzleti díjcsomag 24 hónapos akcióban havi nettó 450,- Ft. (Üzleti 50, Üzleti 100, Üzleti 200)
e-Pack kedvezmény más akciókkal össze nem vonható.
Az akció 2023. augusztus 1. napjától érvényes visszavonásig.