ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kapulan weboldalt – www.kapulan.hu – üzemeltető Kapulan Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9330 Kapuvár Vörösmarty utca 23/B.; cégjegyzékszáma: 08-09-014336; adószáma: 13798974-2-08; email elérhetőség: ugyfelszolgalat@kapulan.hu, telefonszám: (+36) 70 535 5857; továbbiakban: Szolgáltató) és a Kapulan Kft. által a www.kapulan.hu weboldalon (továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 1. Általános tudnivalók
  1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.kapulan.hu domain alatt található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.
  2. A www.kapulan.hu weboldal a Kapulan Korlátolt Felelősségű Társaság végfelhasználói partnerei, vásárlói, az érdeklődők, a nagyközönség számára nyújt általános és szakmai információkat a cég által biztosított különböző internet, telefon és televízió szolgáltatások, azok részleteivel, költségeivel és a cég által nyújtott különböző kapcsolódó szolgáltatások igénybevehetőségének módjával kapcsolatosan.
  3. A www.kapulan.hu weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
  4. A Kapulan weboldal üzemeltetését a Kapulan Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

   Székhely: 9330 Kapuvár Vörösmarty utca 23/B.
   Telefonszám: (+36) 70 535 5857
   Email: ugyfelszolgalat@kapulan.hu

 2. Információkérés, üzenetküldés a weboldal segítségével
  1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal kapcsolat menüpontja kapcsolati űrlap segítségével egy-egy igénybe vehető szolgáltatásra vonatkozóan, vagy általánosságban kérdéseket, üzeneteket állítsanak össze és a weboldal segítségével az üzenetet eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.
  2. A beérkezett üzeneteket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért információt eljuttatják a felhasználónak..
  3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.
 3. Ajánlatkérés a weboldalon
  1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal ajánlatkérés űrlapját felhasználva általánosságban, vagy speciálisan egy-egy szolgáltatásra, kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozóan ajánlatkérést állítsanak össze, ajánlatkérést fogalmazzanak meg és a weboldal segítségével az ajánlatkérést eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.
  2. A beérkezett ajánlatkéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, az elvégzendő vizsgálat tekintetében pontos ajánlatot küldenek az ajánlatkérőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.
  3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.
 4. Hibabejelentés a weboldalon
  1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal hibabejelentés rovatában a megrendelt és igénybevett szolgáltatások tekintetében hibabejelentést, hibajegyzéket állítsanak össze és a weboldal segítségével a hibabejelentést eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.
  2. A beérkezett hibabejelentéseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az hibabejelentővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és a szerződésben rögzített határidőn belül a jelzett hibát elhárítják.
  3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett hibabejelentések gyors és szakszerű feldolgozás és megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.
 5. A weboldalon bemutatott szolgáltatások szerződési feltételei
  1. A weboldalon részletesen bemutatott internet, telefon és televíziós szolgáltatások igénybevételének részletes adatai, a kapcsolódó dokumentációk és a vonatkozó szerződési feltételek a weboldal dokumentumtár rovatában érhetőek el.
  2. A dokumentumtár a hatályos és a már nem hatályos szerződési feltételeket is tartalmazza és a feltételek pdf formátumban bármikor letölthetőek a megfelelő file nevére kattintva.
 6. Ügyfélkapu és a webmail
  1. A weboldal jobb felső sarkában lévő linkekre kattintva érhető el a felhasználok számára az ügyfélkapu és a webmail szolgáltatás. Az ügyfélkapuba és a webmailbe a megfelelő azonosító és jelszó begépelését követően lehet csak bejelentkezni, amelyet a szerződéskötéskor hozunk létre ügyfeleink számára.
  2. Ügyfeleink a szerződés kötéskor kapott felhasználói névvel és jelszóval tudnak belépni az ügyfélkapura, ahol meg tudják nézni a hatályos ászf-et, havi internet forgalmakat, Internet sebességet, aktuális folyószámla egyenlegüket, számla befizetéséket, szerződéseket és a szolgáltatáshoz tartozó egyéb dokumentumokat.
  3. A webmail szolgáltatás ügyfeleink számára lehetővé teszi, hogy bejelentkezés és azonosítás után egy internetes felületen elérhessék leveleiket csupán egy böngésző segítségével. Így lehetőség van bárhonnan a levelező program használata nélkül a leveleket olvasni és válaszokat írni.
 7. Szerzői jogok
  1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás – grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. – szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.
  2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.
  3. Abban az esetben, ha a Kapulan weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ügyfélszolgálaton!

   A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

 8. Egyebek
  1. A kapulan.hu weboldalon való böngészés feltételezi a felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hiba lehetőségek elfogadását.
  2. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a kapulan.hu weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a kapulan.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és a kapulan.hu weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.
  3. A kapulan.hu weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltatói, vásárlási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a kapulan.hu weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igény bevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.
  4. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Győri Törvényszék joghatóságát kötik ki.
  5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Kapuvár, 2017. Szeptember 10.